PDF Drukuj Email

WAKACYJNY PLENER RYSUNKOWO-MALARSKI

 

Już 9 lat uczymy wyrażać siebie po angielsku!

 

Instytut Edukacji przez Sztukę zaprasza na półkolonię w języku angielskim dla dzieci
w wieku 5-14 lat. Podczas całodniowych wyjść do ZOO, na basen Błękitna Fala oraz
do Muzeum Śląska Opolskiego, nauczymy Was rysować, malować z obserwacji,
projektować komiks i mangę oraz wykonamy mural - malowidło wielkoformatowe.

 

I turnus 23.07.2018 – 27.07.2018
II turnus 30.07.2018 – 3.08.2018

III turnus 6.08.2018 - 10.08.2018

 

Plener-półkolonia odbywa się w pracowni w Opolu Nowej Wsi Królewskiej przy
ul. Ostroroga 1/2, róg ul. Jagiellonów. Zapewniamy obiad, napoje oraz podwieczorek.
Drugie śniadanie uczestnicy przynoszą ze sobą – ulubiony owoc, kanapka, jogurt.

Obiad w formie cateringu zapewni bar Pierożek. Szczegółowe menu “do wyboru”
zostanie udostępnione pierwszego dnia półkolonii.

 

Opieką w godzinach od 8:00 do 16.00 otoczą doświadczeni instruktorzy - lektorzy
Angielskiego przez Sztukę TM i Sztuki po Angielsku TM pod kierownictwem

dr Lucilli Kossowskiej autorki innowacyjnej metody nauczania Angielski przez Sztukę TM

 

Plan dnia:

8.00 – 9.30      Kreatywne poranki językowe

9.30 – 10.00    Śniadanie II

10.00 – 12.30  Warsztaty tematyczne Angielski przez Sztukę

12.30 – 13.00  Obiad

13.00 – 15:30  Kreatywne popołudnia Warsztaty tematyczne A/S

15:30-16:00     Podwieczorek

 

 

Program szczegółowy:

Dzień 1 PN

Malowanie Muralu na Ostroroga i wykonywanie szablonów oraz ich natryskiwanie.

 

Dzień 2 WT

ZOO rysowanie zwierząt + lekcja w Zoo / plener w parku, zabawy terenowe

 

Dzień 3 ŚR

Wizyta w Muzeum Śląska Opolskiego / warsztaty malarskie / frottage uliczny

 

Dzień 4 Czw

Sztuka komiksu i mangi po angielsku/ plener w ogrodzie na Ostroroga

 

Dzień 5 PT (najlepszy dzień z pięciu jeśli chodzi o pogodę)

Basen Błękitna Fala Rysowanie/malowanie z modela oraz kąpiele i zabawy w wodzie

 

Podczas codziennych kreatywnych angielskich poranków stworzymy osobisty
słowniczek obrazkowy, zagramy w Kalambury, Memory, Scavenger Hunt i inne gry
językowe. Popołudniami i podczas podwieczorków obejrzymy biografie inspirujących artystów.

 

Turnus liczy maksymalnie 12 uczestników. Koszt turnusu to 540 pln

 

Szczegółowy program na www.facebook.com/angielskiprzezsztuke/

zapisy on-line na www.ieps.com.pl zakładka ZAPISY : PLENER-PÓŁKOLONIA

lub pod telefonem 507 738 765

Wpłaty należy dokonywać na konto:

 

Instytut Edukacji przez Sztukę: 59 2490 0005 0000 4500 2435 8344

W tytule proszę wpisać Plener-Półkolonia, Imię i Nazwisko dziecka oraz nr turnusu.

Przed wpłatą prosimy o kontakt telefoniczny w celu weryfikacji czy są jeszcze wolne miejsca.


_________________________________________________________________________________

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH

 

PLENER RYSUNKOWO - MALARSKI

Sztuka po Angielsku™

 

Organizatorem Półkolonii jest Instytut Edukacji przez Sztukę

dr Lucilli Kossowskiej, ul. Chabrowa 6, 46-053 Suchy Bór, tel. 507 738 765, www.ieps.com.pl

 

I turnus 23.07.2018 – 27.07.2018
II turnus 30.07.2018 – 3.08.2018

III turnus 6.08.2018 - 10.08.2018

Szczegółowy harmonogram półkolonii znajduje się na stronie www.ieps.com.pl.

1. Zapisy:

 • Zapisy na półkolonię trwają do wyczerpania miejsc. Turnus trwa od poniedziałku do piątku.
 • Zapisu można dokonać tylko elektronicznie na www.ieps.com.pl zakładka ZAPISY wybrać
  PLENER-PÓŁKOLONIA, wpisać dane dziecka i daty turnusu.
 • Kolejnym krokiem jest wypełnienie i odesłanie otrzymanej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika
  Półkolonii
  oraz podpisanego Regulaminu Półkolonii na adres e-mail:
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Liczba miejsc na półkoloniach jest ograniczona do 12 osób na turnusie, dlatego po potwierdzeniu
  przyjęcia rezerwacji w ciągu 7 dni należy zapłacić 100% kosztów i nie później niż 5 dni przed
  rozpoczęciem turnusu (jeden turnus to koszt 540 złotych brutto)
 • O miejscu w grupie uczestników decyduje wpłata na konto Alior Bank:

59 2490 0005 0000 4500 2435 8344

W tytule proszę wpisać Plener-Półkolonia, Imię i Nazwisko dziecka oraz daty turnusu.

Przed wpłatą prosimy o kontakt telefoniczny na numer 507 738 7654 w celu weryfikacji czy są
jeszcze wolne miejsca.

 

2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 do 14 lat.

3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawcy od godz. 8:0 do 16:00 wg.
opracowanego harmonogramu.

4. Organizator półkolonii nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii.

5. Choroby, słabe samopoczucie uczestnicy powinni niezwłocznie zgłosić instruktorowi.

6. Organizator półkolonii zapewnia:

 • wyżywienie (obiad, podwieczorek, wodę i napoje). Drugie śniadanie uczestnik przynosi ze sobą.
 • pomoce do nauki języka angielskiego
 • materiały plastyczne
 • wstępy: do ZOO, do Muzeum Śląska Opolskiego i na Basen Błękitna Fala, bilety autobusowe

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na zbyt małą
liczbę zapisanych uczestników (mniej niż 7), proponując inny turnus lub zwracając 100% wpłaty.

 

 

 

8. Rodzice:

 • są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem  zajęć.
  W przypadku spóźnienia naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 15 zł za każde
  rozpoczęte 15 minut.
 • są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca transportu
  na wypoczynek i z powrotem.
 • w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać
  dziecko z półkolonii i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.
 • w przypadku samodzielnego przychodzenia na miejsce transportu rodzice są zobowiązani napisać
  stosowne oświadczenie i załączyć je do karty uczestnika.

9. Uczestnicy:

 • Uczestnicy mają prawo do:

spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku, uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach
organizowanych - podczas półkolonii, wnoszenia próśb i skarg do wychowawców, uzyskania niezbędnej
pomocy od wychowawców lub Kierownika półkolonii.

 • Uczestnicy mają obowiązek:

wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia, przestrzegać regulaminu, dbać o czystość i porządek,
przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i
zdrowia innych, informować wychowawcę.

 • zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego
  powrotu do domu).
 • Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie
  poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w
  ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. Organizatorzy zastrzegają sobie
  prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną
  część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.

10. Dzieci nie powinny przynosić na półkolonie cennych rzeczy np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy
mp3 itp. UWAGA! Za szkody wyrządzone przez dziecko innym dzieciom, materialnie odpowiedzialni są rodzice
lub prawni opiekunowie.

11. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do aktywności plenerowych na
dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych (mokra trawa, błoto, deszcz, słońce
, wiatr), w tym m.in.: strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy, filtr przeciwsłoneczny (podczas wyjścia do ZOO i na
basen), kalosze, sandały, obowiązkowa czapka z daszkiem, kurtka przeciwdeszczowa, co najmniej jedną parę
skarpet na wypadek zamoczenia.

12. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

13. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy
rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i
nadzorowania.

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.

 

 

 

Data: ……………………….       Czytelny podpis Rodzica:…………………………………