Informacje osobowe:
*Imię dziecka:
*Nazwisko dziecka:
*Adres e-mail:
*Wiek dziecka i klasa:
*numer i adres przedszkola lub szkoły do której dziecko aktualnie uczęszcza:
*Numer telefonu:
Wybór kursu:
*Stopień zaawansowania:
*Rodzaj kursu:
*Skąd dowiedzieli się Państwo o naszej ofercie?(zaznacz jedno lub więcej):
polecenie znajomych
ulotki
plakaty
media
internet
facebook
inne(jakie?)
Dodatkowe informacje:
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Instytutu Edukacji Przez Sztukę.
* - pole wymagane