Projekt systemu oddymiania

Wstęp

Systemy oddymiania są kluczowym elementem w projektowaniu bezpiecznych budynków. Ich głównym celem jest usunięcie dymu i ciepła z przestrzeni zagrożonej pożarem, co poprawia widoczność, umożliwia ewakuację, minimalizuje szkody w strukturze budynku oraz ułatwia strażakom przeprowadzenie akcji ratunkowej i gaśniczej.

Etapy projektowania systemu oddymiania

1. Analiza budynku i jego użytkowania Pierwszym krokiem w projektowaniu systemu oddymiania jest szczegółowa analiza budynku. Należy uwzględnić:

 • Przeznaczenie budynku (np. mieszkalny, biurowy, handlowy)
 • Układ przestrzenny budynku, w tym wysokość i powierzchnię
 • Rodzaj konstrukcji oraz materiały użyte do budowy
 • Ilość i rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych
 • Charakterystykę użytkowników budynku, w tym osoby o ograniczonej mobilności

2. Wymagania prawne i normy Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi systemów oddymiania. W Polsce są to głównie:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Normy PN-EN 12101 dotyczące systemów oddymiania i odprowadzania ciepła

3. Wybór typu systemu oddymiania Na rynku dostępne są różne rodzaje systemów oddymiania, w tym:

 • Grawitacyjne systemy oddymiania: działają na zasadzie naturalnego przepływu dymu na zewnątrz budynku przez klapy oddymiające lub otwory wentylacyjne. Są prostsze w konstrukcji i tańsze w eksploatacji.
 • Mechaniczne systemy oddymiania: wykorzystują wentylatory oddymiające do aktywnego usuwania dymu z budynku. Są bardziej skomplikowane, ale skuteczniejsze w większych i bardziej złożonych budynkach.

4. Projektowanie i rozmieszczenie elementów systemu Elementy systemu oddymiania powinny być rozmieszczone w strategicznych miejscach budynku, takich jak klatki schodowe, korytarze, atria i hale. Kluczowe elementy systemu to:

 • Klapy oddymiające
 • Wentylatory oddymiające
 • Kanały oddymiające
 • Czujniki dymu i temperatury
 • System sterowania

5. Integracja z systemami bezpieczeństwa System oddymiania powinien być zintegrowany z innymi systemami bezpieczeństwa w budynku, takimi jak system sygnalizacji pożarowej (SSP), system automatyki budynkowej (BMS) oraz systemy ewakuacyjne. W przypadku wykrycia pożaru, system oddymiania musi automatycznie się uruchomić i współdziałać z innymi systemami w celu zapewnienia skutecznej ewakuacji i minimalizacji zagrożeń.

ZOBACZ:  Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach: Wymagania dotyczące konserwacji i serwisu urządzeń gaśniczych

6. Testy i konserwacja Po zainstalowaniu systemu oddymiania, konieczne jest przeprowadzenie testów akceptacyjnych, aby upewnić się, że system działa zgodnie z projektem i spełnia wszystkie wymogi prawne. Regularna konserwacja i testy operacyjne są kluczowe dla utrzymania systemu w pełnej sprawności.

Korzyści z zastosowania systemu oddymiania

Poprawa bezpieczeństwa System oddymiania znacząco zwiększa bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, umożliwiając szybszą ewakuację i poprawiając warunki pracy strażaków.

Minimalizacja strat materialnych Odpowiednie oddymienie pomieszczeń pozwala zmniejszyć straty materialne, zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym przez dym i wysoką temperaturę.

Zgodność z przepisami Zastosowanie systemu oddymiania jest często wymogiem prawnym w wielu krajach, w tym w Polsce. Spełnienie tych wymagań jest kluczowe dla uzyskania pozwoleń na użytkowanie budynku.

Ochrona zdrowia Systemy oddymiania pomagają chronić zdrowie osób przebywających w budynku, redukując ryzyko zatrucia dymem i zmniejszając stres cieplny.

Podsumowanie

Projektowanie systemu oddymiania to złożony proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak charakterystyka budynku, wymagania prawne oraz specyficzne potrzeby użytkowników. Dobrze zaprojektowany i utrzymany system oddymiania może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę budynku oraz jego mieszkańców, minimalizując ryzyko związane z pożarem.